תמחור השקעות

*מעודכן למאי 2020

דמי פתיחת תיק

דמי פתיחת תיק לפי גובה ההשקעה:​

השקעה מבוקשת קטנה (עד 10,000 ש"ח)
> 550 ש״ח (+ מע״מ)

השקעה מבוקשת בינונית (בין 10,000 ל-20,000 ש"ח)
> 1,100 ש״ח (+ מע״מ)

השקעה מבוקשת גדולה (מעל 20,000 ש"ח)
> 2,200 ש״ח (+ מע״מ)
מחויבים רק במקרה שהתיק אושר להשקעה, ונחתם בגינו הסכם השקעה עם הלקוח.

ללקוח ניתנת האפשרות לצרף את דמי פתיחת התיק לקרן ההשקעה, כך שאינו חייב לשלמם.

נקבעים בהתאם לגובה בקשת ההשקעה.

עמלת הצלחה

תביעת פלת"ד
ניתן לקבל גם דמי מחיה! 
3.75% מסכום ההשקעה לכל רבעון
רשלנות רפואית
עד שנה: 50% מסכום ההשקעה בין שנה לשלוש שנים: מכפלה**
רשלנות רפואית מיוחד (שיניים, אירועים בל יקרו)
עד שנתיים: 50% מסכום ההשקעה*
נזקי גוף כללי
עד שנתיים: 50% מסכום ההשקעה*
תביעה כספית 
עד שנה: 50% מסכום ההשקעה בין שנה לשלוש שנים: מכפלה**
תביעה שלא עפ"י
פוליסה (רכוש)
עד שנה: 50% מסכום ההשקעה בין שנה לשלוש שנים: מכפלה**
תביעה עפ"י פוליסה (רכוש) 
עד שנתיים: 50% מסכום ההשקעה*
תאונת עבודה
ניתן לקבל גם דמי מחיה!
4.5% מסכום ההשקעה לכל רבעון
*החל מהשנה השלישית: תוספת של 10% לשנה מסכום ההשקעה.
​**החל מהשנה הרביעית: תוספת של 10% לשנה מסכום ההשקעה.
  1. השקעות משפטיות זכאית לעמלת ההצלחה רק אם התביעה הסתיימה בהצלחה. אם התביעה חלילה נדחית, ההשקעה נמחקת והתובע פטור מכל תשלום (ופטור גם מהחזר הקרן).
  2. עמלת ההצלחה מבוססת על סכום ההשקעה, והיא מחושבת לפי סוג התביעה (והסיכון הכרוך בה) והימשכותה. במקרים המתאימים, העמלה ניתנת לשינוי, בהתאם לנתוני התביעה.
כך למשל, בהתאם לפירוט מעלה, בתביעת נזקי גוף (כללי), ככל שהשקעות משפטיות השקיעה 8,000 ש"ח (כולל דמי פתיחת תיק) והתביעה הסתיימה בתוך שנתיים, תהיה השקעות משפטיות זכאית סה"כ ל-12,000 ש"ח (מתוכם 8,000 ש"ח שהינם סכום ההשקעה עצמו, וכן 4,000 ש"ח שהינם עמלת ההצלחה).
השקעות משפטיות שומרת לעצמה את הזכות להתאים את גובה דמי פתיחת התיק והעמלה בהתאם לנסיבותיו הפרטניות של כל תיק. בתביעות רכוש שלא עפ"י פוליסה ובתביעות כספיות בעלות אופי נזיקי (ובמקרים נוספים, בהתאם לבקשת הלקוח), ניתן להחליף ו/או לשלב עם מנגנון קבלת אחוז מסוים מהפיצוי בתיק.