תביעות רכוש וחלוקת הוצאות וסיכונים בימי הקורונה

גם בימים כתיקונם, לא כל שכן במשבר הנוכחי, התקשו תובעים לגייס את ההון הדרוש לצורך הגשת תביעה, והקורונה עלולה לקחת את השוק עוד כמה צעדים אחורה. עו"ד גיא יעקב מסביר איך דווקא עכשיו הגיש תביעה, בשם שני ועדי בתים, בהיקף של כ-6 מיליון ש"ח, ואיזה תובנות הסיק מהתהליך

עו"ד גיא יעקב

עו"ד גיא יעקב. צילום: יח"צ
עו"ד גיא יעקב. צילום: יח"צ

אנחנו נמצאים בימים שבהם יש לדחות את ההוצאות הבלתי-הכרחיות, מה שעלול לעכב הגשת תביעות, מכיוון שנפגעים מנתבים את כספם למקורות אחרים. תביעות בכלל, ותביעות נזקי רכוש בפרט, עלולות להיוותר בלתי-מטופלות, כיוון שהן נדחות בפני הוצאות אחרות, דחופות יותר.


גם לפני תקופת הקורונה, קל וחומר לאחריה, היכולת של תובע להעביר סיכון ולהשתמש בגוף להשקעות בהליכים משפטיים, דוגמת השקעות משפטיות, הינה קריטית עבור תובעים ועורכי דין. בין אם לצורך קבלת חוות דעת, בין אם לשם תשלום אגרת בימ"ש או לכל הוצאה אחרת – קבלת ההשקעה מאפשרת לתובעים לנתב את המשאבים הפרטיים שלהם להוצאות מיידיות, ולגדר סיכונים כלכליים. מכשול המימון מוכר למייצגים רבים, גם בתביעות אזרחיות שאינן קשורות בנזקי גוף, והופך לעיתים קרובות את השלב הראשוני של הגשת התביעה לבלתי-אפשרי, לאור ההוצאות הכרוכות בהליך.

בתביעות נזקי גוף, גובה האגרה קבוע בתקנות ואינו גבוה בצורה יוצאת דופן, ולא מהווה כשלעצמו, בדרך כלל, את המכשול המרכזי. עם זאת, בהליכים אזרחיים, בהם תביעות נזקי רכוש, גובה האגרה הינו נגזרת של סכום התביעה, ועלול במקרים של תביעות מורכבות להגיע למאות אלפי שקלים ומעלה.


עניין זה, בשילוב עלויות נוספות הקשורות בניהול ההליך, דוגמת חוות דעת מומחים, שכר מגשרים, מקדמות כלשהן לעורכי הדין וכיוצ"ב, מביא לכך שאין באפשרות התובעים לגייס את הסכומים הדרושים כדי להגיש את התביעה – ובמקרים רבים אחרים, גם כאשר יש לתובעים מקורות מימון אישיים, שנאת-הסיכון הכרוכה, כידוע, בהליך המשפטי (כולנו יודעים איך נכנסים לבית המשפט, אף אחד לא יודע איך יוצאים ממנו), מביאה לכך שלעיתים קרובות מאוד, התובע יוותר על הגשת התביעה, אף שייתכן שסיכוייה גבוהים.

ליקויי בנייה: מקרה מבחן

דוגמא ספציפית ניתן להביא מתחום ענף הבניה וליקויי הבנייה. כידוע, בשנים האחרונות, עם העלייה במחירי הדיור ובצידה תנופת בנייה חסרת תקדים, החל גל של בנייה קבלנית בהיקפים גדולים אשר טרם נראו בעבר.

למרבה הצער, גל זה הביא עמו עוולות נזיקיות בדמותן של ליקויי בנייה – תחום שלטעמי עדיין כמעט בתולי, ומדגים במיוחד את הצורך בקבלת כספים מגופים להשקעות בהליכים משפטיים, נוכח מערכת יחסי הכוחות הבלתי-שוויונית: מצד אחד, קבלן בעל ממון, ומצד שני רוכשים אשר לרוב השקיעו את כל כספם ברכישת הדירה, וכמעט תמיד אינם בעלי יכולת להעמיד סכומים ניכרים נוספים לשם מימון התביעה.

דוגמא לכך היא תביעת ליקויי בנייה אותה הגיש לאחרונה משרדנו. משרדנו קיבל על עצמו ייצוג שני בניינים, בני כ-70 יחידות דיור, שנבנו במאוחד, באותו גוש/חלקה, בגין ליקויי בנייה נגד הקבלן. עפ"י חוות הדעת שהציגו הוועדים, בבניינים קיימים ליקויי בנייה בסכום של כ-5.5 מיליון ש"ח.

עלות המחצית הראשונה של האגרה אשר הייתה דרושה להגשת התביעה עמדה על כ-70,000 ש"ח; עלות חוות הדעת שתמכה בתביעה הגיעה לכ-30,000 ש"ח; וכך מצאו עצמם הוועדים בפני הוצאה צפויה של כ-100,000 ש"ח כתנאי סף להגשת התביעה. לסכום זה יש כמובן להוסיף את מחציתה השנייה של האגרה, הוצאות נוספות שצפויות כבר כעת (כגון נשיאה בשכר טרחת מומחה מטעם בית המשפט, שכר טרחת עורך הדין וכיוצ"ב), ומכאן עולה כי ההוצאה המינימאלית לניהול ההליך, עבור כל בית אב תובע, הינה אלפי שקלים.

משך תקופה של כחמש שנים (!) ניסו הוועדים לגייס את הסכומים הדרושים לשם ניהול ההליך, ללא הצלחה. התברר כי חלק מבעלי הדירות בבית המשותף לא מוכנים להשקיע מכיסם לשם הגשת התביעה, בין אם משיקולים כלכליים או משיקולים של חוסר עניין בהגשת תביעה הקשורה ברכוש המשותף. למרבה המזל, פניית משרדנו לחברת השקעות משפטיות למימון התביעה נחלה הצלחה, והשקעות משפטיות השקיעה סך של כ-100,000 ש"ח שנדרש להגשת התביעה, שכבר הוגשה בשעה טובה לבית המשפט המחוזי ומתבררת בימים אלה.

קשה להפריז בחשיבות המימון במקרים כאלה, כיוון שמצד אחד נמצאים הנזקים הגבוהים שנגרמו לתובעים, לעיתים של מיליונים, ומהצד השני התובעים שאין באפשרותם לתבוע את נזקם אשר אמור להיטיב את מצבם לכפי שהיה אילולא הנזק.

גם מהפן של עוה"ד המייצג, ישנה חשיבות להגשת תביעות כאלה. משרדים אזרחיים, העובדים על בסיס אחוזים מתביעות אזרחיות, יכולים להגיש תביעות בסדרי גודל משמעותיים, אשר לא ניתן היה להביאן לעולם אילולא היה בנמצא גוף אשר היה נוטל על עצמו את כל ההוצאות הקשורות בניהול התיק.

יתרון עצום נוסף הקשור בקבלת מימון חיצוני בניהול ההליך הינו מזעור הסיכון ללקוח, עד כדי ביטולו לחלוטין. לקוח אשר מממן מכיסו הליך משפטי, ודאי בסכומים ניכרים, חושף עצמו להוצאות כבדות אשר ירדו לטמיון באם תביעתו תידחה.

במקרים של קבלת השקעה חיצונית לתביעה כבמקרה של חברת השקעות משפטיות, חברת ההשקעות לוקחת על עצמה את מלוא הסיכון במקרה של דחיית התביעה. דבר זה יכול להניע תובעים להגיש התביעה, כיוון שלמעשה התובעים אינם נוטלים על עצמם כל סיכון, ובמקרה של דחיית התביעה ההשקעה של חברת השקעות משפטיות נמחקת והלקוח (התובע) לא נדרש להשיב לחברה דבר עבור השקעתה.


עניין זה נותן תמריץ פסיכולוגי משמעותי מאוד לתובעים לעמוד על זכויותיהם, כיוון שנוצר פה למעשה מצב בו הלקוח אינו יכול להפסיד. לא נדרשת ממנו כל השקעה כספית, עוה"ד המטפל נוטל על עצמו את ההתעסקות עם הפן המשפטי והלקוח בסופו של דבר פוגש פסק דין אשר לא מימן ולו בשקל אחד. סיטואציה זו, בה כולם מרוויחים מההליך, הינה הסיטואציה הקלאסית להניע תובעים אשר מתלבטים באשר לגורל השקעתם הכספית בהליך, וביטול מרכיב הסיכון פעמים רבות מהווה את קו פרשת המים להגשת תביעות בפועל.

בראייה רחבה יותר, ניתן לומר כי האפשרות לקבל מימון להגשת תביעות משפטיות הינה בעלת השלכות רבות על כל עולם הנזיקין האזרחיים בכלל. זאת משום שבדרך כלל אנו פוגשים מהצד האחד של המתרס גופים בעלי ממון (קבלנים, חברות ביטוח וכו') ומהצד השני ניזוקים מוחלשים ושאינם בעלי יכולות לעמוד משפטית מול הצד המזיק.

עצם האפשרות העומדת כיום בפני תובעים לקבת מימון וכיסוי למלוא הוצאותיהם הקשורות בהליך, כשלמעשה הם-התובעים אינם נוטלים על עצמם כל סיכון כלכלי, מהווה מהפכה במערכת יחסי הכוחות אשר קיימת וידועה לכל עו"ד מייצג בתחום האזרחי.

אם נחזור למקרה שתואר לעיל בדבר תביעת ליקויי הבנייה, ללא קבלת מימון לא היו יכולים וועדי הבתים לתבוע את נזקיהם, הקבלן היה חומק מתביעת מיליונים וללא מתן מענה אמיתי לליקויי הבנייה, והתובעים היו נותרים בחסרון כיס משמעותי מאוד.

האפשרויות הגלומות כיום במימון ההליכים, היינו בהשקעות בהליכים משפטיים, ובחברת השקעות משפטיות בפרט, משנות את מערכת יחסי הכוחות כפי שאנו מכירים אותה כיום בעולם הנזיקי, לטובת הניזוקים, ובטווח הארוך יביאו להתייחסות רצינית החל משלב הבנייה עצמו, אשר ייערך בקפידה רבה יותר, ובוודאי בשלב הבדק.

זאת כדי להימנע מהצורך להתמודד עם העוולות במגרש המשפטי, שכן האפשרות לקבלת מימון לתביעה מהשקעות משפטיות פותחת בפני התובעים, ועורכי הדין בתחום, עולם חדש, מלא הזדמנויות.


עו"ד ונוטריון גיא יעקב מתמחה במשפט אזרחי ומסחרי, נדל"ן וליקויי בניה, הוצל"פ ופשיטות רגל. משרדו עוסק בכל תחומי המשפט האזרחי והמסחרי, לרבות מקרקעין, נזיקין, תביעות כספיות בכלל ותביעות בנקים בפרט.


בחזרה למגזין
בחזרה לעמוד הבית