שילוב השקעה בהליך משפטי מתנהל: מכת מחץ משפטית לטובת התביעה

מערכת קרן ג'סטיס - השקעות משפטיות

רוב עורכי הדין מכירים את הסיטואציה: תיק גדול מתנהל בצורה טובה, עד שהלקוח נקלע לבעיה תזרימית ומתקשה לשלם מכיסו את המשך ההוצאות הדרושות לניהול התביעה. חוות דעת משלימות, גישורים והוצאות נוספות הינן רק חלק מההוצאות אשר דורשות מהתובעים סכומי כסף משמעותיים שלא יכלו להעריך מראש. כיצד ניתן להמשיך לפעול במקרה מן הסוג הזה? האם האפשרות הנכונה היא לחסוך בהוצאות שנוספו באמצע הדרך ולוותר עליהן, תוך כדי ויתור על חלק משמעותי מן הפיצוי העתידי?

כאשר ויתור על התיק כולו איננה אפשרות הנמצאת על השולחן, האפשרות הריאלית והנכונה ביותר היא פנייה לגוף להשקעה בהליכים משפטיים, אשר יכול להצטרף בכל שלב שבו נמצא ההליך ולשאת בכל העלויות הדרושות כדי להמשיכו באופן מיטבי. כך, כאשר העלויות הדרושות הינן חיצוניות לקשר שבין עו"ד ללקוח – כגון עלות חוות דעת, איסוף חומרים, גישור וכל הוצאה אחרת שרלוונטית לתביעה. גם כאשר העלויות הדרושות קשורות לשכר הכספי של עורך הדין על שעות עבודתו, גופי ההשקעות בהליכים משפטיים יכולים להעמיד בשם הלקוח את הסכומים הדרושים על מנת שעורך הדין ימשיך בניהול ההליך שכבר נמצא בידיו. חשוב לציין שבתחום הנזיקין רוב עורכי הדין מתוגמלים לפי אחוזים מסכום הפיצוי של הלקוח ולא על שעות עבודתם, כך שהוצאה זו ברוב המקרים איננה רלוונטית בתחום זה.

היתרון היחסי בהשקעה בתביעה משפטית בעודה מתנהלת היא שככל שהתיק מתגבש לכדי שלביו הסופיים כך מתבררות עובדות נוספות אשר שופכות אור על המקרה המדובר. בשלב זה הגוף המשקיע יכול לקבל החלטה מושכלת יותר וכך לבצע הליך חיתום מהיר ופשוט יותר עבור התובע ועורך דינו.