על הקשר שבין משפט לאהבה

הם נראים רחוקים במיוחד, אולי אפילו הפכים, אך מתברר שבין אהבה למשפט קיים קשר מפתיע - ואפילו הדוק. מיוחד ליום אהבה: עו"ד תמר גמליאל על החיבור הבלתי צפוי בין התחומים, שאחד מתאפיין בפריצת גבולות והשני בכללים וקטגוריות

עו"ד תמר גמליאל

לכאורה, אהבה ומשפט רחוקים זה מזה מרחק רב, ואין ביניהם כל קשר. האהבה פורצת גבולות, גועשת, מתעתעת ובלתי צפויה; ואילו המשפט קר, מדויק ומוגדר, דבור על אופניו, בנוי כללים וקטגוריות.


למרות זאת, בהסתכלות עמוקה יותר על הדברים נגלה שלא כך הדבר. האהבה והמשפט מתכתבים - ולעתים קרובות אף מגדירים זה את זה. כללים משפטיים מגלמים לעתים קרובות את הערכים המוסריים והתרבותיים הקיימים בחברה, ואילו המשפט משפיע בתורו על החברה עצמה, ועל ההחלטות והבחירות של בני האדם המרכיבים אותה. בעניין זה ניתן להזכיר את החיוב של הורה להיות מעורב רגשית בחיי בנו, ענייני נישואין וגירושין ועוד. כך באהבה, ובתחומים נוספים הנוגעים לחיינו.


יתרה מכך: האהבה והמשפט אינם רק שכנים המתכתבים ומגדירים; הם שלובים זה בזה ואף צומחים מאותו השורש. אהבת הצדק הינה הבסיס למשפט, לחוק ולדמוקרטיה. בהקשר זה ראויים דבריהן של פרופ' ארנה בן-נפתלי ופרופ' חנה נוה: "המשפט ניצב לעולם בשערי צדק. הצדק – ולא האהבה – הוא האופק של המשפט, הר המוריה שלו. אך אופק זה תובע אהבה, את אהבת הצדק. כך, האהבה, בין שהיא מתלכדת עם הצדק ובין שהיא קרועה ממנו, מאפשרת לנו לחשוב מחדש את המשפט, להרחיב את מרחבי האפשרויות שלו, לקדם אותו אל האופק תוך הכרה באי-אפשרות הצמצום של הצדק אל המשפט".

יום אהבה שמח!


בחזרה למגזין
בחזרה לעמוד הבית