השלכות פרקטיות של מימון תביעות בתיקי נזיקין

כניסתה למשחק של השקעות משפטיות עשויה להניב בשורה של ממש לתובעים ולעורכי דינם. עו"ד ד"ר אסף פוזנר על כשלי שוק ותיקונם, ושאלות נוספות שיצטרכו בהמשך לקבל מענה

עו"ד ד"ר אסף פוזנר

עו"ד ד"ר אסף פוזנר. צילום: יח"צ
עו"ד ד"ר אסף פוזנר. צילום: יח"צ

נפגע אופייני, המגיש תביעת נזיקין, מצוי בדרך כלל בקשיים כספיים; קשיים אלה נובעים גם מצרכיו הגדלים, בשל הפגיעה בו, ובמקרים רבים גם בשל ירידה דרסטית בהכנסתו. קשיים אלה מתעצמים לנוכח העלויות הגבוהות בניהול תביעה משפטית. הוצאות אלה כוללות חוות דעת רפואיות (שיש בהם צורך בתיק שאינו תאונת דרכים), חוות דעת על רשלנות המזיק (במקרים שלא מדובר בתאונות דרכים, וכולל חוות דעת יקרות ביותר בתיקי רשלנות רפואית) וחוות דעת נלוות (כגון, חוות דעת אקטואריות על ניכויים ועל תוחלת חיים, חוות דעת כלכליות על שיעור היוון, חוות דעת על עלויות ניידות ודיור, חוות דעת על עלויות רפואיות ועוד). מעבר לכך: הניזוקים זקוקים, במקרים רבים, לחוות דעת נגדיות לאלה של המזיקים, אשר בכיסם הפרוטה אינה חסרה (על בעיית מאזן הכוחות וחוסר השוויון בין מזיקים לניזוקים, עמד לאחרונה השופט שטיין בבש"א 5894/18 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ נ' להבות ושירותים בע"מ (פורסם בנבו, 19.8.2018) שאף ציין שבתי המשפט צריכים לפעול לתיקונו). קשיים כספיים של ניזוקים, מביאים לכך שהם נאלצים לוותר על חוות דעת רבות, למרות שאלו היו משיאות תשואה ניכרת. בנוסף לכך נאלצים הניזוקים לשאת בסכומים נוספים, המוסיפים על העול, בהם אגרות בית משפט, עלויות איסוף תיעוד רפואי, שכר מגשרים, ועוד.


כמובן, שמצב דברים זה הוא אינטרס מובהק של המזיקים, ובכך הם מנצלים את העובדה שבישראל (בניגוד למדינות שונות) אסור לעורכי הדין המייצגים, לממן מכיסם את חוות הדעת (כלל 44 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986). קושי זה של ניזוקים מוקצן בכך שבתי המשפט אינם מפתחים ומיישמים בהרחבה כלים כגון חיוב מזיק בתשלום על חשבון (כפי שקיים, למשל, באנגליה) או חיוב מזיקים בריבית מיוחדת (וראו לעניין זה אסף פוזנר, "עיכוב תשלומים על ידי חברות ביטוח: האמנם אור בקצה המנהרה? בעקבות חוק חוזה ביטוח (תיקון מס' 4), התש"ע -2010", רפואה ומשפט גיליון 42, עמ' 115 (2010)).גם תובעים שאינם סובלים מחסרון-כיס, אך שהם שונאי סיכון, עלולים לוותר על תביעה, או להסתפק בהגשת תביעה חלקית, לאור עלויותיה והסיכון הכרוך בה. אותם תובעים מבינ