השקעות משפטיות מציעה אפיק השקעה ייחודי, ללא קורלציה וחסין מפני התנודתיות בשוק ההון, בעל תשואה מוערכת גבוהה ובסיכון נמוך.

 

השקעות משפטיות משלבת בין איתנות עולם המשפט לבין המעוף של עולם ההשקעות. המודל העסקי של החברה מבוסס על ביצוע השקעות קטנות ובינוניות רבות, בחיתום מקצועי והדוק - שילוב המבטיח חלוקת סיכונים רחבה בהרבה מהמקובל באפיקי ההשקעה האחרים.

 

מודל התמחור של השקעות משפטיות ייחודי, שכן הוא מבוסס על הסכום המושקע בפועל, ללא קשר לגובה הפיצוי לתובע (בניגוד לחברות אחרות בעולם, המתבססות על אחוזים מהתיק) – והוא משתנה בין סוגי ההשקעות שמציעה החברה, בהתאם לסיכון ולמח"מ של כל מוצר.

 

 

כל אלה, יחד עם מנגנוני ההגנה של השקעות משפטיות, צפויים להניב תשואה משמעותית על הסכומים המושקעים.

Asset 5500.png

מנגנוני ההגנה למשקיע

כיצד מבוצעת ההשקעה בפועל?

Asset 1.png

שאלות ותשובות למשקיעים