״מהפכה בעולם המשפט.
חברה ייחודית״
גלובס

כל הזכויות שמורות להשקעות משפטיות (א.ג.) בע״מ

רח׳ הארבעה 19 (מגדל התיכון), תל אביב  | 03-963-6090

info@justiceinvestments.com| |www.justiceinvestments.com