המיליונים האבודים שלכם

מחקר משנת 2019, שנערך בין מנהלי מחלקות משפטיות בחברות שונות בארה"ב, מצא כי 72% מהם דיווחו כי ויתרו על הגשת תביעות בעלות שווי של מיליוני דולרים בממוצע – מטעמים כלכליים בלבד.

 

בנוסף, 65% מהחברות מחזיקות בפסקי דין לזכותן בשווי של מיליוני דולרים נוספים בממוצע, שלא הוצאו אל הפועל מסיבות כלכליות.

 

רוב מוחץ מקרב מנהלי המחלקות המשפטיות בחברות הסכימו כי להחצנת הוצאות המשפט לגופים המתמחים בהשקעות בהליכים משפטיים, דוגמת השקעות משפטיות, ישנו "ערך כלכלי משמעותי ביותר" עבור חברתם, ובפרט בעצם הפיכת ההליכים המשפטיים ממקור הוצאה למקור רווח עבור חברתם – וטענו כי מחובתן של חברות מסחריות לקדם שיתופי פעולה עסקיים עם גופים להשקעות בהליכים משפטיים.

 

השקעות משפטיות משקיעה הן בתביעות בודדות והן בפורטפוליו תביעות של תובעים מסחריים, תוך נטילת מלוא הסיכון הכספי, ובכך פותחת בפניהם עולם חדש של הזדמנויות עסקיות, כלכליות ומקצועיות.

הפתרון

עבור תובעים מסחריים, השקעות משפטיות מממנת פורטפוליו של תביעות (או תביעות בודדות), ובכך:

מאפשרת לתובעים מסחריים לגדר סיכונים כלכליים, הכרוכים בהליכים המשפטיים

מאפשרת לתובעים מסחריים/לחברות לשפר את המאזן ואת התזרים, ומפנה עבורן סכומים משמעותיים להשקעה בליבת עסקיהן ובשיפור רווחיהן

 

הופכת את ההליכים המשפטיים ממקור להוצאה למקור רווח

הבעיה

תובעים מסחריים, הסובלים מחיסרון-כיס או שהינם שונאי-סיכון:
 

תובעים מסחריים/עסקיים מוציאים הון רב על הוצאות משפטיות, המכבידות על המאזן ופוגעות בו

 

הוצאות משפטיות מסיטות הון רב שיכול היה להיות מושקע בליבת עסקי החברה

 

הוצאות משפטיות הן מטיבן חסרות-ודאות, ומקשות על היערכות כלכלית

Asset%201500_edited.jpg

"השקעות משפטיות מימנה אגרה בגובה 200,000 ש"ח בתביעת רכוש משמעותית שהגשנו, מה שעזר לנו מאוד מבחינת תזרים מזומנים".

יורם, מנכ"ל חברה קמעונאית