שאלות ותשובות

מה מייחד את השקעות משפטיות?


השקעות משפטיות היא חברה ראשונה ויחידה מסוגה בישראל, המתמחה בהשקעות בתביעות נזיקין ובתביעות נבחרות אחרות.
השקעות משפטיות מקבלת בקשות לקבלת השקעה מתובעים ומעורכי דינם, וככל שהבקשה מאושרת ע"י ועדת ההשקעות של החברה, השקעות משפטיות מכסה את כל הוצאות התובע בקשר עם התביעה (חוות דעת מומחים רפואיים וכלכליים, אגרות וערובה, שכר מגשרים ובוררים, עלויות איסוף תיעוד רפואי וכל הוצאה רלוונטית אחרת), ובתביעות פלת"ד ותאונות עבודה אף מעניקה לתובעים דמי מחיה, לצורך כיסוי הוצאותיהם האישיות והרפואיות לאורך ההליך.
יודגש כי מדובר תמיד בהשקעה, ולא בהלוואה: השקעות משפטיות נושאת במלוא הסיכון הכלכלי, כך שאם התביעה חלילה לא מסתיימת בהצלחה, ההשקעה נמחקת והתובע אינו משלם דבר ("לא זכית – לא שילמת"). כך, התובע, באמצעות עורך דינו, יכול להגיש את התביעה החזקה והאיכותית ביותר לבית המשפט, מבלי להוציא שקל מהכיס וכאשר הוא מוגן תמיד מפני הפסד.
האם קיימת בעיה אתית בשימוש בהשקעות משפטיות?


אין כל בעיה אתית בשימוש בהשקעות משפטיות. בעוד שעורך הדין מנוע, בשל כללי האתיקה, מלממן בעצמו את לקוחותיו, ועדת האתיקה (מחוז ירושלים) של לשכת עורכי הדין קבעה (את 217/17) כי אין כל איסור ו/או בעיה של ניגוד אינטרסים בשימוש במימון ע"י צד שלישי שאינו קשור לעורך הדין ו/או לתיק: "אסור לעורך הדין לייצג לקוח שלוקח את ההלוואה מחברה שעורך הדין ו/או בן משפחה מדרגה ראשונה שותף בה, לרבות עורך דין אחר ממשרדו, שאז הוא עובר עבירה אתית של ניגוד אינטרסים. אם עורך הדין ששותף בחברה לא קשור לניהול התיק האזרחי, לא מייעץ בתיק, לא מופיע, מייצג, לא קשור למשרד ולא העביר תיק, אז לא מתעורר ניגוד אינטרסים, הואיל והוא אינו קשור בתיק".
מהי מערכת היחסים המשפטית בין השקעות משפטיות לבין עורך הדין?


אין כל מערכת יחסים משפטית בין השקעות משפטיות לבין עורך הדין. הסכם ההשקעה נחתם בין השקעות משפטיות לבין התובע בלבד. המסמך הרלוונטי היחיד לעורך הדין הוא הוראה בלתי-חוזרת מטעם התובע לעורך הדין, המורה לעורך הדין להעביר ישירות להשקעות משפטיות את חלקה, בהתאם להסכם בין הצדדים, מהתקבולים הראשונים בתיק.
האם השקעות משפטיות מתערבת בניהול התיק?


השקעות משפטיות לעולם איננה מתערבת בניהול התיק. עורך הדין מנהל את התיק כמיטב הבנתו ומומחיותו. התחייבות כי השקעות משפטיות אינה מתערבת בניהול ההליך מופיעה בפירוש בהסכם ההשקעה.
האם השקעות משפטיות מתערבת בבחירת המומחים הרפואיים והכלכליים?


השקעות משפטיות לעולם איננה מתערבת בבחירת המומחים. לעורך הדין ולתובע הזכות המלאה לבחור את המומחים המתאימים להם. ההתחייבות כי השקעות משפטיות אינה מתערבת בבחירת המומחים מופיעה בפירוש בהסכם ההשקעה.
מהו התהליך לקבלת השקעה?


התובע פונה לעורך דין. התובע ו/או עורך הדין פונה להשקעות משפטיות בבקשה לקבלת השקעה. השקעות משפטיות מבצעת אנליזה משפטית וכלכלית לתיק. במידה שניתן אור ירוק להשקעה, נחתם הסכם השקעה עם התובע וכספי ההשקעה מועברים. מעקב אחרי התיק עד לסיומו, קבלת הפיצויים ותשלום עמלת ההצלחה להשקעות משפטיות.
כמה זמן לוקח להשקעות משפטיות להחליט בבקשה לקבלת השקעה?


ימים ספורים. בדרך כלל – בין 24 ל-72 שעות.
במידה שהבקשה לקבלת ההשקעה אושרה ונחתם הסכם השקעה, כיצד ולמי מועברים הכספים?


בדרך כלל, עם החתימה על הסכם ההשקעה, יועברו כספי ההשקעה באופן מידי – או לחשבון הנאמנות במשרדו של עורך הדין, או לחשבון ייעודי אחר, בהתאם להוראות הסכם ההשקעה.
מהם דמי פתיחת תיק?


השקעות משפטיות בודקת כל בקשה לקבלת השקעה בחינם. רק אם הבקשה אושרה ואכן נחתם הסכם השקעה, נוספים דמי פתיחת תיק, המיועדים לכיסוי עלויות בדיקת ואישור הבקשה. התובע יכול לבחור לשלם את דמי פתיחת התיק בעצמו מראש, או לבקש לכלול אותם במסגרת ההשקעה הכוללת בתיק, ובמקרה זה הסכום יתווסף לקרן ההשקעה.
במקרה שהתביעה הסתיימה בהצלחה, כיצד מחושב התשלום להשקעות משפטיות?


במקרה שהתביעה הסתיימה בהצלחה (בלבד), התשלום להשקעות משפטיות יורכב מסכום הקרן (היינו, סכום ההשקעה בתביעה בפועל, כולל דמי פתיחת התיק כאמור) + עמלת הצלחה, שתחושב בהתאם לגובה ההשקעה, לסוג ההליך ולסיכון הכרוך בו, ולמשך זמן התביעה. השקעות משפטיות אינה גובה, בשום מקרה, אחוזים מהפיצוי המגיע לתובע.
האם קיימת ריבית דריבית?


לא. השקעות משפטיות לא גובה, בשום אופן ובשום תנאי, ריבית דריבית, ואין כל "עיזים" אחרות.
השקעות משפטיות מפחיתה משכר טרחת עורך הדין


עמלת ההצלחה של השקעות משפטיות לעולם איננה פוגעת בשכר טרחת עורכי הדין, אשר מובטח להם במלואו (מחושב "מלמעלה"). ההפך הוא הנכון: בעזרת ההשקעה מצד השקעות משפטיות, עורך הדין צפוי להגיע בסוף ההליך לתוצאות טובות יותר, היינו לזכות בפיצויים גבוהים יותר – ובמילים אחרות, להגדיל את שכר טרחתו.
רק כדי לוודא – במקרה שהתביעה נדחתה, האם התובע צריך לשלם משהו?


במקרה שהתביעה נדחתה, התובע אינו צריך לשלם להשקעות משפטיות דבר. ההשקעה של השקעות משפטיות נמחקת – והתובע פטור מהחזר כלשהו. זהו התנאי היסודי להשקעה, והוא מופיע בפירוש בהסכם ההשקעה ובכל מסמך רלוונטי אחר.
עבור עורכי הדין, מהם היתרונות הנוספים בפנייה להשקעות משפטיות?


היתרונות רבים ומגוונים. עורכי הדין יכולים לייצג ביותר תיקים, שלא היו יכולים לייצג בהם אחרת; יכולים להגיש תביעות "איכותיות" יותר ולשדרג את שכר טרחתם; יכולים להתמקד רק בניהול התיק ובעבודה משפטית בלבד, ללא צורך לחפש פתרונות לבעיותיהם הכלכליות של הלקוחות; כמו כן, ההשקעה מעניקה לעורכי הדין "תחמושת" משפטית, וממצבת אותם בפוזיציה המקצועית האופטימאלית לניהול התיק. כמו כן, עורכי הדין אף יכולים ליהנות מכ-100 שנות ניסיון מקצועי מצטברות בתחום הנזיקין של חברי ועדת ההשקעות – שמסייעים להערכתם את סיכויי התביעה, חזקותיה וחולשותיה, ונמצאים לצדכם לאורך כל הדרך.